Адвокатське об'єднання "ІнтеЛекс"

               Attorneys at Law "InteLex"

Головна

Про компанію

Юристи
Наші партнери
Web-архів
Pro bono
 
  

Фахівцями нашої компанії надаються наступні види адвокатських послуг

 

 

      СУДОВЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО

 • представництво інтересів Клієнта в господарських, адміністративних та судах загальної юрисдикції;

 • представництво інтересів Клієнта у відносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами незалежно від країни походження.

 

      КОРПОРАТИВНІ ПРАВОВІДНОСИНИ

 • розробка установчих документів та внутрішніх корпоративних документів;

 • правовий супровід угод клієнтів з цінними паперами, корпоративними правами, операцій емісії акцій та інших цінних паперів;

 • реєстрація юридичних осіб, представництво в реєстраційних органах та інших державних органах щодо реєстрації юридичних осіб;

 • створення, придбання, реорганізація, злиття та поглинання компаній, створення постійних представництв юридичних осіб-нерезидентів;

 • планування та здійснення корпоративного управління, фінансування корпоративних структур.

 

      НЕРУХОМІСТЬ ТА БУДІВНИЦТВО

 • планування та правовий супровід операцій клієнтів щодо придбання та відчуження нерухомості, кредитні відносини та іпотека;

 • консультування у сфері земельних правовідносин;

 • підготовка проектів договорів, предметом яких є передача в тимчасове користування чи у власність об'єктів нерухомого майна, юридична експертиза угод;

 • особливості оподаткування операцій з нерухомістю;

 • представництво інтересів клієнта при укладенні та виконанні  правочинів;

 • правовий супровід здійснення клієнтом будівельної діяльності, залучення фінансових ресурсів у будівництво;

 • приватизаційні відносини.

 

      ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ

 • консультування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;

 • спільна діяльність, портфельні інвестиції та інші форми інвестиційної діяльності, позика від нерезидентів;

 • організація міжнародних розрахунків та консультування з питань подвійного оподаткування.

 

      ІНШІ ПОСЛУГИ

 •  підготовка аналітичних довідок, висновків, тощо з питань застосування норм українського законодавства;

 • послуги архівного зберігання документів.

 

Контактна інформація 

поштова адреса: вулиця Шевченка, 37 офіс 1

місто Івано-Франківськ, Україна, 76018

телефон/факс: +38 0342 506-110

e-mail: office@intelex.org.ua